Sense Fence

Nakolik skutečně známe své blízké,
vztahy, které utváříme, krajinu, kterou
měníme, prostor, v němž žijeme?

2010-2013

Sense Fence

Nakolik skutečně známe své blízké, vztahy, které utváříme, krajinu, kterou měníme, prostor, v němž žijeme?

2010-2013